Thủ Tục Mua Xe Trả Góp

DOANH NGHIỆP MUA XE TRẢ GÓP CẦN CHUẨN BỊ NHƯ SAU Giấy phép kinh doanh. Giấy bổ nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng. Giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu (bản copy) Mã số thuế Báo cáo thuế 01 năm gần nhất. Báo cáo hoá đơn VAT 01 năm gần nhất. Báo cáo…